Взаимодействие на нашите услуги
в къщата за дигитализация

 

Индустрия 4.0 и дигитализацията поставят специфични предизвикателства пред всеки сектор. Успяхме да разпознаем и използваме потенциала в множество успешно реализирани консултантски и ИТ проекти за различни индустрии. Познаваме много добре спецификата.

Работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да разработваме персонализирани дигитални решения.

​​

Маркетинг, дизайн и уеб агенции

Информационните технологии и уеб услугите са особено важен фактор за нови, конкурентоспособни бизнес модели за малките и средните предприятия (МСП), които не разполагат с ИТ ресурси, за да осъществят дигиталната промяна. В допълнение към традиционните бизнес модели, като уеб дизайн и уеб разработка, редица тенденции и технологии са от особено значение за уеб агенциите, за да могат непрекъснато да предлагат иновативни решения за своите клиенти.

Научете повече

ИТ, софтуер и сигурност на данните

ИТ и софтуерната индустрия е ключов сектор за дигиталната трансформация на обществото. Тя създава дигитални екосистеми и подпомага дружествата и публичните органи при реализирането на нови вериги за създаване на стойност. Чрез интегрирането на устройствата на интернет на нещата (IoT), изкуствения интелект, изчислителните облаци и други съвременни технологии тя спомага за повишаване на конкурентоспособността на дружествата.

Научете повече

TVM Engineering Entwicklung

Embedded Software in Vehicles

Автомобилна индустрия

Дигитализацията е най-голямото предизвикателство за автомобилната индустрия, тъй като води до фундаментални промени в начина на разработване, производство, продажба и използване на автомобилите. Тази промяна засяга не само използваните технологии – от задвижването до архитектурата E/E, но и всички процеси на създаване на стойност по време на целия жизнен цикъл на автомобила.​

Научете повече

Електроника

Дигитализацията изправя електронната индустрия пред предизвикателството, че фокусирането единствено върху хардуерни продукти вече не е достатъчно, за да се отговори на съвременните пазарни изисквания. Взаимодействието с информационните технологии и софтуера играе решаваща роля за решаването на това предизвикателство.

Научете повече

Строителна индустрия

Най-важните методи за дигитализация в строителната индустрия са информационното моделиране на сгради (BIM) и управлението на информацията за сгради (BIM-M). Докато BIM прилага разработването на 3D модели и цифрови близнаци за планиране, строителство и управление на сгради и съоръжения, управлението на сградната информация се фокусира върху събирането и анализирането на данни за ефективно управление и експлоатация на сгради и съоръжения.

Научете повече