Impressum

 

 

TVM Engineering Services Ltd.

Адрес:

Здраве 15
1463 София
България

Номер по ДДС: BG 204759349

Телефон: +359 897 603635

Email: info@tvm-engineering.com

Управляващ директор: Trayan Minkov

Контакти: t.minkov@tvm-engineering.com, +49 176 30138238

Редакционна отговорност

Траян Минков

Решаване на спорове в ЕС

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Можете да намерите нашия електронен адрес в правното известие по-горе.

Център за разрешаване на потребителски спорове/универсален арбитраж

Не желаем и не сме длъжни да участваме в процедури за разрешаване на спорове пред потребителски арбитражен съвет.

Изображения и графики

Подробна информация за източника на използваните изображения и графики: https://unsplash.com, https://www.pexels.com, https://pixabay.com

Общи правила и условия

Изтегляне на ОУ на TVM Engineering Services

Бележки относно съдържанието на страниците

Отговорността за актуалността, пълнотата или качеството на сайта е изключена. Запазваме си правото да променяме, допълваме, изтриваме или прекратяваме публикуването на уебсайта по всяко време и без предварително уведомление.

Защита на данните

Всички данни, съхранявани във връзка с данните, въведени или събрани на тези страници, се използват изключително във вътрешни процеси и процедури и не се предават на трети страни.