Модернизиране на системни софтуери

Наясно сме, че компаниите често са изправени пред предизвикателството да управляват остарели софтуерни системи, които вече не отговарят на съвременните изисквания. Като експерти в областта на разработването и модернизацията на софтуер, ние предлагаме решение за миграция на вашите системи към нови платформи или за разработването им от нулата.

Our team has extensive experience in the analysis and evaluation of legacy systems. We work closely with you to understand your specific requirements and develop a tailored solution. Our services include:

Анализ на системни софтуери

Извършваме цялостен анализ на вашите  системи, за да разберем тяхната функционалност, структура и зависимости. Това ни позволява да идентифицираме потенциалните предизвикателства и да разработим подходяща стратегия за модернизация.

Миграция на платформата

Подкрепяме ви при миграцията на вашия софтуер към съвременни платформи, като например инфраструктури, базирани на облак, или други съвременни решения. По този начин осигуряваме безпроблемно прехвърляне на функционалности и данни, като същевременно подобряваме мащабируемостта, сигурността и ефективността на вашите системи.

Изграждане на нова софтуерна разработка

В някои случаи може да е целесъобразно напълно да се преработи софтуерната система, за да отговаря на настоящите изисквания. Нашият опитен екип от разработчици е на разположение, за да отговори на вашите изисквания и да разработи модерно софтуерно решение, което да отговаря на вашите бизнес нужди.

Миграция и цялост на данните

Осигуряваме безпроблемна миграция на вашите данни от старите системи към новите платформи. При това поставяме голямо ударение върху целостта на данните и гарантираме, че всички съответни данни се прехвърлят правилно и остават достъпни.

Тестване и осигуряване на качеството

За да гарантираме, че модернизираният софтуер отговаря на най-високите стандарти за качество, провеждаме обширни процедури за тестване и осигуряване на качеството. Това гарантира, че системата е стабилна, сигурна и надеждна.

glasses in front of a computer working on email migration

Референтни проекти в областта на Системния Софтуер

Научете повече за нашите услуги за системен софтуер.

Нашата цел е да трансформираме вашите софтуерни системи в модерни решения, които ви дават конкурентно предимство и ви помагат да работите по-ефективно. Свържете се с нас, за да научите повече за нашите услуги за модернизация на системни софтуери. Очакваме с нетърпение да ви помогнем да трансформирате софтуерната си инфраструктура.

Запитване