Персонализиран софтуер и дигитализация

Специализирани сме в дигитализацията и автоматизацията на бизнес процесите. Благодарение на обширното ни ноу-хау разработваме иновативни решения за нашите клиенти, които правят бизнес процесите им по-ефективни и рентабилни.

Digitalisation of business processes

Помагаме на компаниите да трансформират ръчните и отнемащи време процеси в ефективни дигитални работни процеси. Като използваме съвременни технологии и решения, оптимизираме работните ви процеси и ви помагаме да постигнете по-бързо бизнес целите си.

Разработка на уеб приложения

Нашият опитен екип от разработчици създава персонализирани уеб приложения, информационни табла и инструменти за автоматизация, за да отговори на вашите специфични нужди. Тези решения ви позволяват ефективно да управлявате данните, да подобрявате сътрудничеството и да анализирате цялостно вашите бизнес данни.

Microservices and APIs

Разработваме мощни Microservices и API, включително REST API, за да свържем вашите системи и да осигурим обмен на данни и информация. Това ви позволява да получавате достъп до външни ресурси по ефективен начин и безпроблемно да интегрирате бизнес процесите си.

Модернизиране на системни софтуери

Осъзнаваме, че организациите често са изправени пред предизвикателството да управляват остарели системни софтуери, които вече не отговарят на съвременните изисквания. С помощта на задълбочен анализ, миграция на платформи, миграция на данни, разработване и осигуряване на качество ние ви помагаме да адаптирате системи си към настоящите изисквания, да мигрирате към нови платформи или да ги преработите.

glasses in front of a computer working on email migration

Технологична екпертиза

 

React.JS
React.JS
Vue.JS
Vue.JS
AngularJS framework used single page applications.
AngularJS
Node.JS
Node.JS
Next.js
RxJS
JavaScript
JavaScript
TypeScript
Electron JS
Electron.JS
PHP: Hypertext Preprocessor logo
PHP
laravel web application framework logo
Laravel
Java
Java
MySQL
MySQL
mongoDB
Rest Api
Rest API
Swagger
Apache Solr
Apache Solr

Внедряване на уеб приложения
на различни платформи

In addition to our services, we also offer comprehensive support and deployment of web applications on various platforms.

Подпомагаме ви при конфигурирането и оптимизирането на вашата инфраструктура, хостинга на вашите приложения, както и при управлението на базите данни и аспектите на сигурността. Нашият опит обхваща следните области:

  • AWS (Amazon S3, EC2 und RDS)
  • Google Cloud
  • Azure
  • Linux
  • Windows Server

CI/CD и поддръжка

Предлагаме и услуги за непрекъснато интегриране/непрекъснато внедряване (CI/CD). Помагаме ви да настроите и автоматизирате процесите на разработка и внедряване, за да осигурите ефективни и безпроблемни актуализации на вашите уеб приложения.

Нашият екип за поддръжка е винаги на разположение за предоставяне на техническа поддръжка, разрешаване на възникнали проблеми и гарантиране на безпроблемното и надеждно функциониране на вашите уеб приложения.

 

Референтни проекти в областта на Персонализирания софтуер

Научете повече за нашите персонализирани софтуерни услуги.

Свържете се с нас днес, за да обсъдим бъдещите ви цели.

Запитване